PN-V-90001:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania

Zakres

Opisano warstwę fizyczną złącza, ramkę protokołu i zasadę dialogu z urządzeniem łączności na styku Q2. Zdefiniowano najważniejsze z punktu widzenia zarządzania, komendy dotyczące urządzeń łączności, w tym komendy do odczytu rekordów zdarzeń, komendy odczytu stanu i statusu tych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-90001:1998 - wersja polska
Tytuł Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 15-10-2019
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 5, Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki
ICS 95.020, 33.040.50