PN-EN 60335-2-35:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody do użytku domowego i podobnego, przeznaczonych do podgrzewania wody do temperatury poniżej punktu wrzenia, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń.

UWAGA 101 Przepływowe ogrzewacze wody z gołymi elementami grzejnymi są w zakresie niniejszej normy.

Urządzenia nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, mogące jednakże stanowić źródło powszechnego zagrożenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytkowania przez osoby nie przeszkolone w sklepach, warsztatach i gospodarstwach rolnych, są w zakresie niniejszej normy.

Na tyle na ile jest to możliwe, niniejsza Norma Europejska dotyczy ogólnych zagrożeń stwarzanych przez sprzęt, na jakie narażone są wszystkie osoby w domu i podobnych środowiskach. Jednakże, na ogół, w normie nie bierze się pod uwagę:
- dzieci bawiących się sprzętem,
- używania sprzętu przez małe dzieci bez nadzoru,
- konserwacji przez użytkownika wykonywanej przez dzieci, łącznie z myciem sprzętu.

Uznaje się, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby wykraczające poza poziom przewidziany w niniejszej Normie Europejskiej.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
- dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu mogą być konieczne wymagania dodatkowe;
- w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez krajowe służby zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy i inne podobne służby;
- w wielu krajach istnieją przepisy dotyczące instalowania urządzeń przyłączanych do sieci wodociągowej

UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy
- urządzeń do gotowania wody (IEC 60335-2-15);
- akumulacyjnych ogrzewaczy wody (IEC 60335-2-21);
- urządzeń przeznaczonych wyłącznie do zastosowań przemysłowych;
- urządzeń przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których panują specjalne warunki, takie jak atmosfery korozyjne lub wybuchowe (pył, para lub gaz);
- komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających (IEC 60335-2-75)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-35:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody
Data publikacji 25-03-2016
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-35:2016 [IDT], IEC 60335-2-35:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-35:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-2-35:2005/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2009 - wersja polska, PN-EN 60335-2-35:2005/A2:2011 - wersja angielska
ICS 13.120, 91.140.65, 97.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-35:2016-03/A1:2020-05E