PN-EN 60335-2-15:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu do ogrzewania cieczy, do użytku domowego i podobnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V.

UWAGA Z101 Sprzęt może być używany do ogrzewania żywności.

UWAGA Z 102 Przykładami sprzętu, który jest w zakresie niniejszej normy są
– ekspresy do kawy
– naczynia do gotowania
– sprzęt do gotowania jaj
– podgrzewacze butelek dla niemowląt
– czajniki i inny sprzęt do gotowania wody, których pojemność znamionowa nie przekracza 10 l,
– podgrzewacze mleka
– szybkowary, których znamionowe ciśnienie gotowania nie przekracza 140 kPa a znamionowa pojemność nie przekracza 10 l
– sprzęt do gotowania ryżu
– ogrzewacze powolnego działania
– sprzęt do gotowania na parze
– sprzęt do wytwarzania mleczka sojowego
– sprzęt do parzenia herbaty
– kotły do gotowania bielizny
– sprzęt do wytwarzania jogurtu

W zakresie niniejszej normy jest sprzęt przeznaczony do normalnego użytku domowego i podobnego oraz sprzęt, który może być używany przez osoby nie przeszkolone w sklepach, warsztatach i gospodarstwach rolnych.

UWAGA Z103 Przykłady takiego sprzętu są następujące
– kociołki do kleju z płaszczem wodnym;
– parniki karmy dla żywego inwentarza;
– sterylizatory.

Jeżeli sprzęt jest przeznaczony do profesjonalnego stosowania do przetwarzania żywności do komercyjnej konsumpcji, to sprzęt ten nie jest uznawany za sprzęt do użytku domowego i podobnego.

UWAGA Z104 Przykładami urządzeń do użytku domowego są urządzenia do typowych funkcji związanych z utrzymaniem domu używane w gospodarstwie domowym, które mogą być również używane przez nie profesjonalnych użytkowników do typowych funkcji domowych:
– w obiektach handlowych, biurach i innych podobnych środowiskach pracy,
– w gospodarstwach rolnych,
– przez klientów hoteli, moteli i w innych środowiskach mieszkalnych,
– w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.

UWAGA Z105 Środowisko domowe obejmuje lokal mieszkalny i towarzyszące zabudowania, ogród itp.

Na tyle na ile jest to praktycznie możliwe, niniejsza norma uwzględnia powszechne zagrożenia, na jakie narażone są wszystkie osoby w gospodarstwie domowym i podobnych środowiskach.
Jednakże, na ogół, w normie nie bierze się pod uwagę dzieci bawiących się sprzętem oraz użytkowania sprzętu przez bardzo małe dzieci.
Nie bierze się pod uwagę użytkowania przez dzieci następującego sprzętu:
– szybkowary;
– kociołki do kleju z płaszczem wodnym;
– parniki karmy dla żywego inwentarza;
– sterylizatory;
– sprzęt do wytwarzania mleczka sojowego;
– kotły do gotowania bielizny.

Nie bierze się pod uwagę użytkowania przez małe dzieci bez nadzoru następującego sprzętu:
– naczynia do gotowania;
– ogrzewacze powolnego działania;
– sprzęt do gotowania na parze;
– sprzęt do parzenia herbaty ;
– sprzęt do gotowania ryżu;
– ekspresy do kawy;
– czajniki;
– sprzęt do gotowania jaj;
– podgrzewacze mleka.


UWAGA Z106 Podgrzewacze butelek dla niemowląt i sprzęt do wytwarzania jogurtu mogą być używane przez małe dzieci.

Uznano, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby wykraczające poza poziom występujący w niniejszej normie.

UWAGA Z107 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla sprzętu przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez służbę zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i podobne służby.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-15:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-15:2016 [IDT], IEC 60335-2-15:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-15:2007 - wersja polska, PN-EN 60335-2-15:2007/A2:2009 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-15:2007/A11:2012 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2014-06 - wersja polska, PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2007 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-15:2016-04/A11:2018-10E, PN-EN 60335-2-15:2016-04/A2:2021-12E, PN-EN 60335-2-15:2016-04/A1:2021-11E, PN-EN 60335-2-15:2016-04/A12:2022-03E