PN-EN 60335-2-3:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastąpiony jest następującym.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania żelazek elektrycznych i żelazek z nawilżaniem parą, łącznie z żelazkami z oddzielnym zbiornikiem lub pojemnikiem na wodę o pojemności nie przekraczającej 5 l, przeznaczonych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V.

Sprzęt nie przeznaczony do użytku w normalnych warunkach domowych, mogący jednak stanowić źródło powszechnego zagrożenia, taki jak sprzęt przeznaczony do użytkowania w sklepach, zakładach rzemieślniczych i gospodarstwach rolnych przez osoby nie przeszkolone, jest uwzględniony w zakresie niniejszej normy.

Na tyle na ile jest to praktycznie możliwe, niniejsza norma uwzględnia powszechne zagrożenia stwarzane przez sprzęt, na które narażone są wszystkie osoby w domu i otoczeniu domu. Jednakże, na ogół, w normie nie bierze się pod uwagę
– dzieci bawiących się sprzętem,
– używania sprzętu przez bardzo małe dzieci i małe dzieci,
– wykonywania przez dzieci konserwacji przez użytkownika, łącznie z myciem sprzętu.
Uznaje się, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby przekraczające poziom uwzględniony w niniejszej normie.

UWAGA 101
Zwraca się uwagę na fakt, że:
– dla sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na pokładach statków i samolotów mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania określa służba zdrowia, krajowe służby ochrony pracy i inne podobne służby;
– dodatkowe wymagania dotyczące naczyń ciśnieniowych mogą być określane przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo naczyń ciśnieniowych.

UWAGA 102
Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– prasownic (IEC 60335-2-44);
– sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów przemysłowych;
– żelazek przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których występują specjalne warunki, na przykład w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności lub w środowiskach niebezpiecznych pod względem wybuchowym (pył, para, gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-3:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych
Data publikacji 08-03-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-3:2016 [IDT], IEC 60335-2-3:2012 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60335-2-3:2007/A11:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-3:2007/A2:2008 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-3:2007 - wersja polska, PN-EN 60335-2-3:2007/AC:2012 - wersja polska
ICS 13.120, 97.060