PN-EN 1149-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1149-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku ładunku

Zakres

Podano metody badania procesu odpływu ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży. Określone metody badań znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich materiałów, włączając materiały jednorodne i niejednorodne, zawierające włókna przewodzące powierzchniowo oraz włókna z rdzeniem przewodzącym

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1149-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku ładunku
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 10-01-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 1149-3:2004 [IDT]
ICS 13.340.10
Zastąpiona przez PN-EN 1149-3:2007 - wersja polska