PN-C-81800:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

Zakres

Podano podział lakierów na cztery rodzaje w zależności od przeznaczenia i rodzaju spoiwa. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81800:1998 - wersja polska
Tytuł Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040