PN-EN 1559-4:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Wymagania dodatkowe dla odlewów ze stopów aluminium

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono dodatkowe warunki techniczne dostawy odlewów ze stopów aluminium, jeżeli w czasie składania zamówienia nie uzgodniono innych warunków technicznych dostawy.
Niniejsza Norma Europejska zachowuje tę samą strukturę i system numeracji stosowany w EN 1559-1 i powtarza numerację rozdziałów i podrozdziałów, nawet jeśli nic nie zostało dodane albo zmienione.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1559-4:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Wymagania dodatkowe dla odlewów ze stopów aluminium
Data publikacji 28-04-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1559-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1559-4:2002 - wersja polska
ICS 77.150.10