PN-C-81802:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz

Zakres

Podano podział lakierów na dwa rodzaje, w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów lakierów oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81802:2002 - wersja polska
Tytuł Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
Data publikacji 05-11-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 91.180, 87.040