PN-C-81923:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Lakiery epoksydowe

Zakres

Podano podział lakierów na trzy rodzaje, w zależności od przeznaczenia i składu. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów lakierów oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81923:2004 - wersja polska
Tytuł Lakiery epoksydowe
Data publikacji 14-04-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040