PN-C-81509:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3682:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby lakierowe -- Oznaczanie liczby kwasowej

Zakres

Podano 3 metody oznaczania i obliczania liczby kwasowej wyrobów lakierowych i surowców lakierniczych (spoiwa, oleje i żywice lakiernicze): metodę A - miareczkową do jasnych roztworów; metodę B - miareczkową z nasyconym roztworem chlorku sodowego do ciemnych, zabarwionych roztworów; metodę C - miareczkową potencjometryczną do wszystkich roztworów. Określono liczbę kwasową

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81509:1989 - wersja polska
Tytuł Wyroby lakierowe -- Oznaczanie liczby kwasowej
Data publikacji 02-12-1989
Data wycofania 09-08-2016
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81509:1980 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3682:2000 - wersja polska