PN-EN ISO 2061:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tekstylia -- Określanie skrętu nitek -- Metoda bezpośrednia

Zakres

W niniejszej normie podano sposób wyznaczania kierunku skrętu, liczby skrętu w obrotach na jednostkę długości oraz zmiany długości nitki po rozkręceniu metodą bezpośrednią.

Norma dotyczy nitek:
a) pojedynczych (przędza i multifilament),
b) wielokrotnych,
c) skręconych wielostopniowo.

Dla każdego rodzaju nitki stosuje się oddzielne procedury. Zasadniczo metoda jest przeznaczona dla nitek w nawojach, ale stosując specjalne środki ostrożności w sposobie postępowania, można ją zastosować dla nitek wyprutych z płaskich wyrobów włókienniczych. Nie jest odpowiednia do wyznaczania liczby skrętu monofilamentu.

UWAGA Patrz także ISO 1890, która została specjalnie opracowana dla potrzeb technologii tekstyliów szklanych i ISO 7211-4.

Niniejszą normą objęto wyznaczanie skrętu nitek wielokrotnych i skręconych wielostopniowo w poniższy sposób:
a) w przypadku nitek wielokrotnych: ostateczny skręt nitki wielokrotnej i pierwotny skręt nitki pojedynczej przed skręceniem;
b) w przypadku nitek skręconych wielostopniowo:
— skręt ostateczny wielostopniowego skręcania nitki;
— skręt pierwotny nitki wielokrotnej, przed ostatnią fazą procesu skręcania;
— skręt pierwotny nitki pojedynczej przed skręcaniem.

Jeżeli jest wymagane wyznaczenie skrętu nitek pojedynczych i wielokrotnych będących nitkami składowymi, tak jak są one ułożone w ostatecznej strukturze, to można go wyznaczyć według specjalnej procedury podanej w 10.5.7.

Niniejszej normy nie stosuje się, z wyjątkiem specjalnych uzgodnień, w odniesieniu do nitek o wydłużeniu większym niż 0,5 % przy wzroście naprężenia od 0,5 cN do 1,0 cN na jednostkę masy liniowej nitki wyrażonej w teksach. Tego rodzaju nitki mogą być badane z zastosowaniem specjalnych naprężeń wstępnych, które są zaakceptowane przez wszystkie strony zainteresowane wynikami badania.

Niniejszej normy nie należy stosować w przypadku nitek wytworzonych systemem przędzenia bezwrzecionowego i sczepianych z włókien ciągłych.
Niniejszej normy nie należy stosować w przypadku nitek, które są zbyt grube, aby zamocować je w zaciskach skrętomierza bez zgniecenia lub zniekształcenia mogącego mieć wpływ na wyniki badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2061:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Określanie skrętu nitek -- Metoda bezpośrednia
Data publikacji 14-09-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 2061:2015 [IDT], ISO 2061:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2061:2010 - wersja angielska
ICS 59.080.20