PN-EN ISO 2062:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Tekstylia -- Nitki w nawojach -- Wyznaczanie siły zrywajacej i wydłużenia przy zerwaniu odcinków nitki z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej o stałym przyroście wydłużenia (CRE)

Zakres

Podano cztery metody wyznaczania siły zrywającej i wydłużenia przy zerwaniu nitek pobranych z nawoju z zastosowaniem maszyn wytrzymałościowych o stałym przyroście wydłużenia próbki roboczej: A - ręczna, w której próbki robocze pobierane są bezpośrednio z aklimatyzowanych nawojów; B - automatyczna, w której próbki robocze pobierane są bezpośrednio z aklimatyzowanych nawojów; C - ręczną, w której stosowane są aklimatyzowane pasma po relaksacji: D - ręczną, w której stosowane są próbki robocze po zamoczeniu. Normę stosuje się dla wszystkich rodzajów nitek z wyjątkiem nitek szklanych, elastomerowych, aramidowych, ceramicznych, węglowych, nitek z polietylenu o wysokim module (HMPE),nitek z polietylenu o super wysokim module (UHMPE) oraz nitek z tasiemek poliolefinowych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2062:2010 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Nitki w nawojach -- Wyznaczanie siły zrywajacej i wydłużenia przy zerwaniu odcinków nitki z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej o stałym przyroście wydłużenia (CRE)
Data publikacji 19-02-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 2062:2009 [IDT], ISO 2062:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2062:1997 - wersja polska
ICS 59.080.20