PN-EN ISO 22716:2009 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kosmetyki -- Dobre Praktyki Produkcji (GMP) -- Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji

Zakres

Zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakościowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładzie ani aspektów ochrony środowiska. Aspekty bezpieczeństwa i środowiskowe stanowią wewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i mogą być objęte lokalnymi regulacjami i prawodawstwem. Nie dotyczy działalności badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobów gotowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 22716:2009P ERRATA
View FilePN-EN ISO 22716:2009/Ap1:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22716:2009 - wersja polska
Tytuł Kosmetyki -- Dobre Praktyki Produkcji (GMP) -- Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji
Data publikacji 14-05-2009
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 22716:2007 [IDT], ISO 22716:2007 [IDT]
Dyrektywa 1223/2009
Zastępuje PN-EN ISO 22716:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 22716:2007 - wersja niemiecka
ICS 71.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 22716:2009/Ap1:2009P