PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji

Zakres

W niniejszej normie: zdefiniowano użyte w obliczeniach siły i momenty wywołane oddziaływaniem mas i efektu hamowania; podano metody obliczania naprężeń dla osi z czopami zewnętrznymi; określono wartości maksymalne naprężeń dopuszczalnych, stosowanych w obliczeniach, dla gatunku stali EA1N zdefiniowanej w EN 13261; opisano metodę określenia wartości maksymalnych naprężeń dopuszczalnych dla innych gatunków stali; określono średnice różnych przekrojów osi oraz zalecono kształty i przejścia zapewniające osiągnięcie bezpiecznych własności eksploatacyjnych. Niniejsza norma ma zastosowanie do: pełnych i drążonych osi napędnych taboru używanego w transporcie kolejowym; pełnych i drążonych osi tocznych wózków motorowych; pełnych i drążonych osi tocznych lokomotyw; osi definiowanych w prEN 13261; wszystkich szerokości toru. Niniejsza norma dotyczy osi zestawów kołowych napędnych używanych w taborze wagonowym przeznaczonym do jazdy w warunkach europejskich. Przed zastosowaniem niniejszej normy, jeśli są jakieś wątpliwości co do standardowych warunków funkcjonowania, konieczne jest określenie, czy dodatkowy czynnik projektowy powinien być stosowany w przypadku maksymalnego dopuszczalnego naprężenia. Obliczenia osi zestawów kołowych dla specjalistycznego zastosowania (np. urządzenia do podbijania, równania, poziomowania) mogą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą normą tylko w przypadkach obciążeń dla swobodnego toczenia oraz jazdy w składzie pociągu. Niniejszej normy nie stosuje się dla przypadków obciążeń podczas prac torowych. Są one obliczane osobno. Dla lekkich pojazdów kolejowych i tramwajów inne normy lub dokumenty mogą być stosowane w uzgodnieniu pomiędzy klientem i dostawcą.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 15-05-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13104:2009+A2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13104+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska