PN-EN 13104+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji

Zakres

Określono siły i momenty uwzględniane w konstrukcji osi zestawów kołowych napędnych. Przedstawiono metodę obliczania naprężeń i podano maksymalne dozwolone naprężenia dla gatunku stali EA1N. Określono wymiary i ich zależności pomiędzy poszczególnymi częściami osi zestawów kołowych napędnych. Zmieniono Załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13104+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 30-04-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13104:2009+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13104:2009 - wersja angielska, PN-EN 13104:2009 - wersja niemiecka
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska