PN-EN 12081+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12081:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary

Zakres

Określono podstawowe wymagania dla smarów przeznaczonych do smarowania łożysk tocznych do maźnic kolejowych. Podano wymagania jakościowe niezbędne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji układu jezdnego pojazdów w sieci kolei europejskiej. Zawarto procedury homologacji, metodę kontroli i nadzoru jakości smaru. Wymagania dotyczące smarów podano dla dwóch przedziałów prędkości. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12081+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12081:2007+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12081:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 12081:2008 - wersja angielska
ICS 75.100
Zastąpiona przez PN-EN 12081:2017-10 - wersja angielska, PN-EN 12081:2017-10 - wersja polska