PN-IEC 60364-7-704:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Zakres

Podano wymagania, które modyfikują lub zastępują ogólne wymagania zawarte w pozostałych częściach normy IEC 60364, dotyczące szczególnie instalacji tymczasowych stosowanych przy budowie nowych obiektów budowlanych, robotach remontowych, inżynieryjnych, ziemnych i innych podobnych robotach. Norma nie ma zastosowania do instalacji objętych normą IEC 621 lub innych instalacji, przeznaczonych do wyposażenia, w kopalniach powierzchniowych lub podobnych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-7-704:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 01-02-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-704:1989 [IDT], IEC 60364-7-704:1989/AMD1:1999 [IDT], HD 384.7.704 S1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-704:1991 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2007 - wersja angielska