PN-EN 12081:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakościowe dotyczące smarów przeznaczonych do smarowania łożysk tocznych maźnic zgodnie z EN 12080, niezbędne do zapewnienia niezawodności funkcjonowania taboru kolejowego w sieci kolei europejskiej. W normie podano procedurę zatwierdzania jeszcze niezatwierdzonego smaru, zarządzania modyfikacją w odniesieniu do zatwierdzonego smaru i metody kontroli jakości partii smaru. Wymagania dotyczące smarów podano dla dwóch zakresów prędkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12081:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza EN 12081:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 12081+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.040, 75.100