PN-EN ISO 2553:2014-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2553:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa zasady umownego przedstawiania złączy spajanych na rysunkach technicznych. Przedstawione informacje mogą dotyczyć geometrii, wytwarzania, jakości i badania spoin. Zasady zawarte w niniejszej normie mogą być również stosowane w przypadku połączeń lutowanych miękko i twardo.
Uwzględnia się istnienie na światowym rynku dwóch odmiennych podejść dotyczących oznaczania strony strzałki linii odniesienia i przeciwnej strony złącza na rysunkach. W niniejszej Normie Międzynarodowej:
— rozdziały, tablice i rysunki zawierające przedrostek „A” mają zastosowanie w przypadku umownego przedstawiania oznaczeń w systemie opartym na podwójnej linii odniesienia;
— rozdziały, tablice i rysunki zawierające przedrostek „B” mają zastosowanie w przypadku umownego przedstawiania oznaczeń w systemie opartym na pojedynczej linii odniesienia;
— rozdziały, tablice i rysunki niezawierające przedrostka mają zastosowanie w przypadku obu systemów.
Znaki przedstawione w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być łączone z innymi oznaczeniami występującymi na rysunkach technicznych, na przykład dla wymagań dotyczących wykończenia powierzchni.
Zaprezentowano alternatywne metody umownego przedstawiania, co może być stosowane do oznaczenia złączy spawanych na rysunkach z uwzględnieniem niezbędnych informacji projektowych, takich jak wymiary spoiny, poziom jakości itp. Taki zapis pozwoli wytwórcy określić szczegóły przygotowania złącza i proces(-y) spawania, celem spełnienia stawianych wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2553:2014-03 - wersja polska
Tytuł Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane
Data publikacji 17-11-2016
Data wycofania 14-06-2019
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2553:2013 [IDT], ISO 2553:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 22553:1997 - wersja polska
ICS 01.100.20, 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2553:2019-06 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 2553:2019-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 2553:2019-06 - wersja polska