PN-EN 14865-1+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 1: Metoda badania smarności smarów

Zakres

Ustalono metodę badania i kryteria konieczne do oceny smarności smarów przeznaczonych do smarowania łożysk do maźnic. Opisano smarność przede wszystkim w odniesieniu do zdolności smarów do ochrony przed zużyciem, która to zdolność określana jest w zestawie testującym łożyska maźnic. Określono ocenę smarów według wartości zużycia wałeczków łożyskowych, zachowania podczas tarcia i temperatury w trakcie badania. Metoda pozwala na badanie smarów do maźnic pojazdów przeznaczonych do ruchu z prędkością do 200 km/h oraz pojazdów dużej prędkości do ruchu z prędkością do 300 km/h. Zapewniono wybór odpowiednich smarów do poddania bardziej obszernym badaniom eksploatacyjnym. Metoda badania jest wykorzystywana również do badania partii smarów w celu zapewnienia i kontroli ich jakości. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Podano terminologię i 18 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14865-1+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 1: Metoda badania smarności smarów
Data publikacji 11-02-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14865-1:2009+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14865-1:2009 - wersja angielska
ICS 45.040, 75.100