PN-EN 15827:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Wymagania dla wózków i układów biegowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zestawiono wszystkie poszczególne wymagania określone w TSI dotyczących taboru i w Normach Europejskich odnoszących się do wózków i układów biegowych, podając całość wymagań i procedur zapewniających uzyskanie funkcjonalnej i bezpiecznej konstrukcji o określonej zdolności eksploatacyjnej. Istnieje wiele Norm Europejskich określających wymagania konstrukcyjne dla zespołów i podzespołów wózków i układów biegowych oraz związane z nimi procedury. Istnieją również Normy Europejskie określające wymagania eksploatacji i dopuszczenia pojazdów do stosowania, bezpośrednio zależne od wózków lub układów biegowych. Celem niniejszej normy jest połączenie wszystkich tych odrębnych kryteriów projektowych w całość. Osiąga się to poprzez określenie procedur projektowania i zatwierdzania wózków i układów biegowych do stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch zasadniczych dyscyplin - dynamiki ruchu i integralności strukturalnej. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wyrobu podczas całego okresu jego użytkowania wymagane jest również określenie planu utrzymania. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wózków i układów biegowych przeznaczonych dla pojazdów, które będą stosowane zgodnie z dyrektywami w sprawie interoperacyjności na wyznaczonych trasach TEN. Wymagania te mogą mieć jednak inne zastosowania według uznania zainteresowanych stron. Określono wymagania mające na celu wykonanie odpowiedniego projektu wózka lub układu biegowego oraz jego zatwierdzenia w aspekcie eksploatacji i bezpieczeństwa. Wymagania techniczne są określane bezpośrednio lub w odniesieniu do odpowiednich Norm Europejskich i zawierają istotę i treść weryfikowanych zapisów, jakie powinny być sporządzone w zakresie procedur projektowania i zatwierdzania. Wymagania odnoszą się tylko do projektowania i zatwierdzania wózków i układów biegowych

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15827:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wymagania dla wózków i układów biegowych
Data publikacji 29-07-2011
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15827:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.040