PN-EN 15877-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15877-1+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane informacje umieszczane w znakowaniu na wagonach towarowych lub częściach składowych wagonów towarowych, dotyczące ich własności technicznych, eksploatacyjnych i utrzymaniowych. W normie podano charakterystyki znakowania oraz wymagania dotyczące przedstawiania znaków, ich kształtu, rozmieszczenia na pojeździe i ich treści. Niektóre znaki w stosownych przypadkach opatrzone zostały uwagą (uwagami). Kryteria projektowe wyznaczane przez producentów beczek cystern oraz tabliczki z wykazem badań i wyrobów nie zostały uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, ponieważ określone zostały w EN 12561-1:2011 Kolejnictwo - Wagony cysterny - Część 1: Tabliczki identyfikacyjne wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych. Znakowanie dotyczące towarów niebezpiecznych nie zostało uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, ponieważ wyczerpująco określone zostało w RID (wymiary, kolor, umieszczenie i kształt). Znaki określone w RID w sposób niewyczerpujący uwzględnione zostały w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15877-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe
Data publikacji 21-08-2012
Data wycofania 28-01-2019
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15877-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-K-02040-13:1998 - wersja polska, PN-K-02040-13:1998/Az1:2001 - wersja polska, PN-K-02042-1:1997 - wersja polska, PN-K-02042-1:1997/Az1:1999 - wersja polska, PN-K-02042-1:1997/Az2:2000 - wersja polska, PN-K-02042-2:1996 - wersja polska, PN-K-02042-2:1996/Az1:2000 - wersja polska, PN-K-02042-3:1997 - wersja polska, PN-K-02042-3:1997/Az1:2000 - wersja polska, PN-K-02042-4:1997/Az1:1999P,
ICS 45.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 15877-1+A1:2019-01 - wersja niemiecka, PN-EN 15877-1+A1:2019-01 - wersja angielska