PN-EN 15355+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15355:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca

Zakres

Opisano hamulcowe zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca spełniające wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI dotyczące elementów składowych hamulców pneumatycznych sterowanych sprężonym powietrzem. Uwzględniono wyłącznie zawory stopniowo odhamowujące rozpatrywane bez przekładników ciśnienia. Określono wymagania dotyczące prawidłowego działania, zabudowy, materiałów, badań, oznaczania, jak również zapewnienia jakości zaworów rozrządczych i urządzeń wyłączenia hamulca. Zamieszczono program prób typu. Podano terminologię dotyczącą hamowania i części składowych systemu hamulcowego interoperacyjnych kolejowych wagonów towarowych. Zmieniono Załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB. Zamieszczono 44 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15355+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca
Data publikacji 27-01-2011
Data wycofania 08-08-2019
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15355:2008+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15355:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15355:2019-08 - wersja angielska