PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 1: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach

Zakres

Podano wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich (ołów, kadm, chrom(VI) i rtęć) w opakowaniach. Rozpoznano główne źródła skażenia metalami ciężkimi. Zaproponowano procedurę ograniczającą potrzebę badań indywidualnego opakowania na korzyść oceny strumieniowej. Podano przegląd istniejących odpowiednich metod badawczych. Podano definicje terminów: element opakowania i składnik opakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 1: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach
Data publikacji 28-01-2005
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza CR 13695-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-CR 13695-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.020.30, 55.020