PN-EN 15551:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- Zderzaki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zderzaków o skoku 105 mm, 110 mm i 150 mm stosowanych na pojazdach lub jednostkach ze sprzęgiem śrubowym. Opisano działanie, interfejsy i procedury badań uwzględniające kryteria oceny dobry/zły dla zderzaków.
UWAGA Zderzaki o skoku 105 mm stosowane są zazwyczaj w wagonach towarowych i lokomotywach, zderzaki o skoku 110 mm stosowane są w wagonach pasażerskich i lokomotywach i zderzaki o skoku 150 mm stosowane są w wagonach towarowych.
Określono różne kategorie zderzaków, przestrzeń obudowy, charakterystyki statyczne i dynamiczne oraz pochłanianie energii. Uwzględniono metodę obliczeń do określenia minimalnego rozmiaru tarczy zderzakowej w celu uniknięcia zaczepienia się zderzaków. Podano charakterystyki statyczne i dynamiczne systemów sprężystych (amortyzatorów) zderzaków. Podano również wymagania dotyczące zderzaków wyposażonych w dodatkowe elementy pochłaniające energię w warunkach zderzeń nadzwyczajnych, przeznaczonych tylko do wagonów cystern do materiałów niebezpiecznych. Wymagania niniejszej Normy Europejskiej mają również zastosowanie do zderzaków lokomotyw i wagonów pasażerskich, które powinny spełniać wymagania zderzeniowe określone w EN 15227 dla zderzaków tylko w normalnej eksploatacji. Właściwości dotyczące funkcji pochłaniania energii określone w EN 15227 oraz wymagania podane w Rozdziale 7 dla wagonów cystern do towarów niebezpiecznych nie mają zastosowania do zderzaków tych lokomotyw i wagonów pasażerskich. Zderzaki diagonalne nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej. W przypadku odporności zderzaków lokomotyw, pojazdów z kabiną lub wagonów pasażerskich zgodnie z EN 15227, oraz wagonów cystern do towarów niebezpiecznych lub zderzaków, które tworzą część połączonego systemu składającego się ze specjalnego zderzaka i elementu odkształcalnego, wymienność z normalnymi zderzakami do wagonów towarowych nie jest wymagana i dlatego wymagania Podrozdziału 5.2 (Zamocowanie na pojeździe i wymienność części), Podrozdziału 5.3 (Wymiary zderzaków) nie mają zastosowania, natomiast wymagania Podrozdziału 5.4 (Charakterystyki mechaniczne zderzaków) i 5.6 (Znakowanie) stosuje się z ograniczeniami.
UWAGA 2 W przypadku wagonu cysterny podlegającemu regulacji dla towarów niebezpiecznych, patrz [35].

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15551:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- Zderzaki
Data publikacji 20-04-2017
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15551:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15551+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.060.01