PN-EN 15551+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15551:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- Zderzaki

Zakres

Podano wymagania dla zderzaków o skoku 105 mm, 110 mm i 150 mm stosowanych na pojazdach lub jednostkach ze sprzęgiem śrubowym, przeznaczonych do współdziałania z interoperacyjnym taborem kolejowym. Opisano działanie, interfejsy i procedury badań zderzaków, uwzględniając kryteria bezpieczeństwa ruchu. Określono różne kategorie zderzaków, odstęp odległości, charakterystyki statyczne i dynamiczne, absorpcję energii. Uwzględniono metodę obliczeń do określenia minimalnego rozmiaru tarczy zderzakowej w celu uniknięcia zaczepienia się zderzaków. Podano statyczne i dynamiczne charakterystyki układów elastycznych, jak również dla wagonów cystern ustalono według RID wymagania dotyczące zderzaków wyposażonych w dodatkowe elementy pochłaniające energię w warunkach zderzeń nadzwyczajnych. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB. Zamieszczono 11 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15551+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- Zderzaki
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 20-04-2017
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15551:2009+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15551:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15551:2017-04 - wersja angielska