PN-EN 15551:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Tabor kolejowy -- Zderzaki

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące zderzaków o skoku 105 mm, 110 mm i 150 mm dla pojazdów lub jednostek, w których stosuje się zderzaki i sprzęg śrubowy. Obejmuje on funkcjonalność, połączenia i procedury badań uwzględniające kryteria oceny dobry/zły dla zderzaków.
UWAGA 1 Zderzaki o skoku 105 mm stosowane są zazwyczaj w wagonach towarowych i lokomotywach, zderzaki o skoku 110 mm stosowane są w wagonach pasażerskich i lokomotywach, zderzaki o skoku 150 mm stosowane są w wagonach towarowych.
Określono różne kategorie zderzaków, przestrzeń obudowy, charakterystyki statyczne i dynamiczne oraz pochłanianie energii. Określono charakterystyki statyczne i dynamiczne systemów elastycznych. Określono również wymagania dotyczące zderzaków wyposażonych w zintegrowane elementy pochłaniające energię (zderzaki odporne na zderzenia), dla wagonów cystern do transportu towarów niebezpiecznych. Wymagania niniejszego dokumentu mają również zastosowanie do zderzaków lokomotyw i wagonów pasażerskich, które muszą spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości zderzeniowej określone w EN 15227 tylko dla normalnej eksploatacji. Właściwości dotyczące funkcji pochłaniania energii określone w EN 15227 oraz wymagania podane w Rozdziale 7 dla wagonów-cystern do transportu towarów niebezpiecznych nie mają zastosowania do zderzaków tych lokomotyw i wagonów pasażerskich. Zderzaki diagonalne nie są objęte niniejszym dokumentem. W przypadku zderzaków odpornych na zderzenia dla lokomotyw, wagonów sterowniczych lub wagonów pasażerskich zgodnie z EN 15227, oraz wagonów cystern do transportu towarów niebezpiecznych lub zderzaków, które tworzą część połączonego systemu składającego się ze specjalnego zderzaka i elementu odkształcalnego, wymienność ze zderzakami do wagonów towarowych nie jest wymagana i dlatego wymagania 5.3 (Wymiary zderzaków) nie mają zastosowania, natomiast wymagania 5.4 (Charakterystyki mechaniczne zderzaków) i 5.6 (Oznakowanie) mają zastosowanie z ograniczeniami.
UWAGA 2 W przypadku wagonów cystern podlegających przepisom dotyczących towarów niebezpiecznych, patrz [41].
Postanowienia wykraczające poza zakres niniejszego dokumentu mogą być uzgodnione w Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna nie jest dokumentem obowiązkowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15551:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tabor kolejowy -- Zderzaki
Data publikacji 17-01-2023
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15551:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15551:2017-04 - wersja angielska
ICS 45.060.01