PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania

Zakres

W niniejszej części ISO 12156 określono metodę badania z użyciem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR), stosowaną do oceny właściwości smarnych olejów napędowych, w tym paliw, które mogą zawierać dodatki poprawiające smarność. Zdefiniowano dwie metody pomiaru średnicy śladu zużycia: metodę A – aparat cyfrowy i metodę B – obserwacja wzrokowa.

Metoda badania ma zastosowanie do paliw używanych w silnikach o zapłonie samoczynnym.

UWAGA Nie jest wiadome, czy niniejsza metoda badania będzie prognozowała zachowanie się wszystkich zestawień dodatek/paliwo, łącznie z paliwami parafinowymi, dla których nie przeprowadzono żadnych dodatkowych badań korelacji. Niemniej jednak nie przedstawiono żadnych danych sugerujących, że takie paliwa nie są w zakresie normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja polska
Tytuł Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania
Data publikacji 05-10-2017
Data wycofania 20-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 12156-1:2016 [IDT], ISO 12156-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12156-1:2008 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja polska, PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielska