PN-EN 71-13:2021-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-13+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy zapachowych gier planszowych, zestawów kosmetycznych, gier smakowych oraz zestawów dodatkowych. Określono w nim wymagania dotyczące stosowania substancji i mieszanin, a w niektórych przypadkach ich ilości i stężenia w zapachowych grach planszowych, zestawach kosmetycznych, grach smakowych oraz zestawach dodatkowych do takich gier lub zestawów.
Niniejsze substancje i mieszaniny to:
- zaklasyfikowane jako niebezpieczne w ustawodawstwie WE dotyczącym substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych;
- substancje i mieszaniny, które w nadmiernych ilościach mogłyby być szkodliwe dla zdrowia stosujących je dzieci i które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne w wyżej wymienionym ustawodawstwie; oraz
- wszelkie inne substancje chemiczne i mieszaniny dostarczone z zestawem.
Ponadto, w niniejszym dokumencie określono alergenne substancje zapachowe, których stosowanie w zabawkach jest zabronione, wymagania dotyczące znakowania, w szczególności odnoszące się do alergennych substancji zapachowych oraz wymagania dotyczące wykazu zawartości, instrukcji użytkowania, sprzętu przeznaczonego do stosowania podczas użytkowania i stosowania cieczy wysoce łatwopalnych.
Niniejszy dokument nie dotyczy zabawek kosmetycznych, takich jak zabawki – kosmetyki dla lalek.
UWAGA Terminy „substancja” i „mieszanina” są zdefiniowane w rozporządzeniu REACH (WE) nr 1907/2006 i w rozporządzeniu CLP (WE) nr 1272/2008.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-13:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe
Data publikacji 08-09-2021
Data wycofania 21-10-2022
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-13:2021 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-13:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 71-13:2014-06 - wersja polska
ICS 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-13+A1:2022-10 - wersja angielska