PN-EN 71-3+A1:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące migracji glinu, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny, cyny organicznej i cynku z materiałów zabawek i z części zabawek.
Materiały opakowań nie są uznawane za część zabawki, o ile nie mają zamierzonej wartości zabawowej.
UWAGA 1 Patrz przewodnik Komisji Europejskiej nr 12 w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek - opakowania [2].
Norma zawiera wymagania dotyczące migracji określonych pierwiastków z następujących kategorii materiałów zabawek:
- Kategoria I: Materiały suche, kruche, proszkowe lub miękkie;
- Kategoria II: Materiały płynne lub lepkie;
- Kategoria III: Materiały zeskrobane.
Wymagania w niniejszym dokumencie nie dotyczą zabawek i części zabawek, które ze względu na dostępność, funkcję, masę lub rozmiar w sposób jednoznaczny wykluczają jakiekolwiek zagrożenie związane z ssaniem, lizaniem lub połknięciem, lub przedłużonym kontaktem ze skórą, gdy zabawka lub część zabawki jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób dający się przewidzieć biorąc pod uwagę zachowanie dzieci.
UWAGA 2 Dla potrzeb niniejszego dokumentu następujące kryteria są uważane za znaczące, aby określić prawdopodobieństwo ssania, lizania lub połknięcia zabawek i części zabawek (patrz H.2 i H.3):
- W przypadku wszystkich zabawek przeznaczonych do trzymania w ustach lub wkładania do ust, kosmetyków-zabawek lub przyborów do pisania zaklasyfikowanych jako zabawki można założyć, że będą one ssane, lizane lub połknięte;
- W przypadku wszystkich dostępnych części i komponentów zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku do 6 lat można założyć, że będą one wchodzić w kontakt z ustami. Prawdopodobieństwo kontaktu ust z częściami zabawek przeznaczonych dla starszych dzieci w większości przypadków nie jest uważane za znaczące (patrz H.2).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-3+A1:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków
Data publikacji 09-09-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-3:2019+A1:2021 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-3:2019-07 - wersja angielska
ICS 97.200.50