PN-EN 71-2:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kategorie materiałów łatwopalnych, których stosowanie we wszystkich zabawkach jest zabronione, oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są poddane działaniu małego źródła zapłonu.
Metody badań opisane w Rozdziale 5 są stosowane w celu wyznaczenia palności zabawek w określonych warunkach badania. Tak uzyskane wyniki badań nie są uważane za zapewniające ogólne wskazania dotyczące potencjalnego zagrożenia pożarowego ze strony tych zabawek lub materiałów, jeśli byłyby one poddawane działaniu innych źródeł zapłonu.
W niniejszym dokumencie zawarto ogólne wymagania dotyczące wszystkich zabawek i szczegółowe wymagania oraz metody badań dotyczące niżej wymienionych zabawek, które uważa się za stwarzające największe zagrożenie:
- zabawki do noszenia na głowie: brody, wąsy, peruki itp. wykonane z wyrobów tekstylnych z okrywą włosową lub zwisających elementów; maski, kaptury, nakrycia głowy itp. Jednakże kapelusiki wykonane z papieru lub z tektury bez ozdób lub dołączonych elementów są wyłączone z dokumentu;
- kostiumy do przebierania się i zabawki przeznaczone do noszenia przez dzieci podczas zabawy;
- zabawki, do których dziecko może wchodzić oraz wykonane z wyrobów tekstylnych i/lub polimerowych arkuszy i powłok;
- miękkie wypchane zabawki.
UWAGA Dodatkowe wymagania dotyczące palności zabawek elektrycznych podano w EN 62115.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-2:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność
Data publikacji 26-05-2021
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-2:2020 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja polska, PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja angielska
ICS 13.220.40, 97.200.50