PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-2:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono rodzaje palnych materiałów, których stosowanie we wszystkich zabawkach jest zabronione, oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są poddane działaniu małego źródła zapłonu.
Metody badań opisane w Rozdziale 5 są stosowane w celu wyznaczenia palności zabawek w określonych warunkach badania. Tak uzyskane wyniki badań nie mogą być traktowane jako ogólne wskaźniki potencjalnego zagrożenia pożarowego ze strony tych zabawek lub materiałów, jeśli byłyby one poddawane działaniu innych źródeł zapłonu.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto ogólne wymagania dotyczące wszystkich zabawek i szczegółowe wymagania oraz metody badań dotyczące następujących zabawek, które uważa się za stwarzające największe zagrożenie:
― zabawki do noszenia na głowie: brody, wąsy, peruki itp. wykonane z włosów, wyrobów tekstylnych z okrywą włosową lub materiału o podobnych cechach; maski, kaptury, nakrycia głowy itp. zwisające elementy zabawek do noszenia na głowie, ale z pominięciem papierowych kapelusików dostarczanych zwykle w kompletach na okolicznościowe przyjęcia;
― kostiumy do przebierania się i zabawki przeznaczone do noszenia przez dzieci podczas zabawy;
― zabawki, do których dziecko może wchodzić;
― miękkie wypchane zabawki.
UWAGA Dodatkowe wymagania dotyczące palności zabawek elektrycznych podano w EN 62115.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność
Data publikacji 08-12-2015
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-2:2011+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-2:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 71-2:2011 - wersja polska, PN-EN 71-2:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.40, 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-2:2021-05 - wersja angielska