PN-EN 71-1+A1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy zabawek dla dzieci, produktów bądź materiałów zaprojektowanych jako zabawki lub przeznaczonych do zabawy, wyłącznie lub nie tylko, dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Odnosi się do nowych zabawek z uwzględnieniem przewidzianego czasu normalnego użytkowania zakładając, że zabawki są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób przewidywalny biorąc pod uwagę zachowanie dzieci.
Zawiera wymagania szczegółowe dla zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, dla dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy oraz dla dzieci zbyt małych, by mogły siedzieć bez pomocy. Zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE „przeznaczony do użytku dla" oznacza, że rodzic lub opiekun na podstawie funkcji, wymiarów i cech charakterystycznych danej zabawki powinien być w stanie założyć, że jest ona przeznaczona do użytku przez dzieci z podanej grupy wiekowej. W związku z tym, dla potrzeb niniejszej Normy Europejskiej, np. zabawki z miękkim wypełnieniem o prostej konstrukcji przeznaczone do trzymania i przytulania traktowane są jako zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
UWAGA Informację odnoszącą się do wieku klasyfikującego zabawki, w szczególności, które zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i które nie są, można znaleźć w Przewodniku 11 CEN/CENELEC oraz Wytycznych Komisji Europejskiej.
W Niniejszej Normie Europejskiej określono także wymagania odnośnie do opakowania, oznakowania i etykietowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-1+A1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 186
Grupa cenowa XD
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-1:2014+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-1:2015-01 - wersja niemiecka, PN-EN 71-1:2015-01 - wersja angielska
ICS 97.200.50