PN-EN IEC 62271-110:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie do wnętrzowych lub napowietrznych łączników prądu przemiennego, przeznaczonych do pracy w sieciach o częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz przy napięciach wyższych niż 1 000 V, przeznaczonych do łączenia prądów indukcyjnych. Norma dotyczy łączników (włącznie z wyłącznikami spełniającymi wymagania IEC 62271-100) stosowanych do łączenia silników i dławików kompensacyjnych wysokiego napięcia, jak również wysokonapięciowych styczników przeznaczonych do łączenia silników zgodnie z IEC 62271-106.
Norma nie uwzględnia łączenia nieobciążonych transformatorów, czyli wyłączania prądu magnesowania transformatora z następujących powodów:
a) nieliniowość rdzenia transformatora uniemożliwia poprawne odwzorowanie prądu magnesowania transformatora elementami liniowymi podczas prób w laboratorium. Próby z wykorzystaniem dostępnego transformatora, na przykład transformatora probierczego, będą ważne tylko dla badanego transformatora i nie mogą być reprezentatywne dla innych transformatorów,
b) jak podano w IEC TR 62271-306, parametry tych prób są zazwyczaj mniej surowe niż pozostałych prób łączenia prądów indukcyjnych. Należy jednak podkreślić, że te próby mogą powodować większe przepięcia w uzwojeniu(ach) transformatora w zależności od obecności zapłonów ponownych w łączniku i częstotliwości rezonansowych uzwojeń transformatora.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62271-110:2018-03/AC:2018-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-110:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-110:2018 [IDT], IEC 62271-110:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-110:2013-06 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62271-110:2018-03/AC:2018-04E