PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza zmiana do normy zawiera następujące technicznie znaczące różnice w odniesieniu do wcześniejszej edycji.
- Znamionowe napięcie powrotne przejściowe (TRV) zostało zastąpione przez znamionowy współczynnik pierwszego wyłączającego bieguna;
- Wielkości dotyczące czasów znamionowych zostały przeniesione do Rozdziału 5 (Konstrukcja i budowa) i nie są traktowane jako znamionowe. Określenie czasu wyłączania zostało włączone do IEC 62271-306;
- Wymaganie dotyczące liczby próbek do badań zostało usunięte;
- Wprowadzono nową procedurę badawczą dla szeregu probierczego T100a;
- Dodano wymagania w zakresie napięć powrotnych przejściowych (TRV) dla wyłączników na napięcia znamionowe 52 kV i niższe, przeznaczonych do sieci pracujących z punktem neutralnym uziemionym bezpośrednio;
- Podrozdział 6.111 (łączenie prądów pojemnościowych) został przeredagowany;
- Kilka załączników informacyjnych zostało przeniesionych do IEC 62271-306.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Data publikacji 05-12-2017
Data wycofania 06-04-2022
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-100:2009/A2:2017 [IDT], IEC 62271-100:2008/AMD2:2017 [IDT]
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska