PN-EN IEC 61869-10:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przekładniki -- Część 10: Dodatkowe wymagania dotyczące pasywnych przekładników prądowych małej mocy

Zakres

Ta część normy IEC 61869 jest normą wyrobu i zawiera wyłącznie dodatkowe wymagania ogólne dla pasywnych przekładników prądowych małej mocy. Norma wyrobu dla pasywnych przekładników prądowych małej mocy składa się z normy IEC 61869-1 wraz z normą IEC 61869-6 oraz tej normy zawierającej szczególne wymagania.

Niniejsza norma ma zastosowanie do nowo wyprodukowanych pasywnych przekładników prądowych małej mocy z wyjściem analogowym przeznaczonych do współpracy z elektrycznymi przyrządami pomiarowymi i elektrycznymi urządzeniami zabezpieczającymi o częstotliwościach znamionowych od 15 Hz do 100 Hz.

Norma ta obejmuje pasywne przekładniki prądowe małej mocy wykorzystywane do pomiarów lub zabezpieczeń i różnego przeznaczenia pasywne przekładniki prądowe małej mocy stosowane zarówno do pomiarów i zabezpieczeń.

Rozdział 5.6.1001 zawiera niezbędne wymagania dokładności dla pasywnych przekładników prądowych małej mocy przeznaczonych do współpracy z elektrycznymi przyrządami pomiarowymi.

Rozdział 5.6.1002 zawiera niezbędne wymagania dokładności dla pasywnych przekładników prądowych małej mocy przeznaczonych do współpracy z elektrycznymi przekaźnikami zabezpieczeniowymi, a szczególnie dla form ochrony, w których głównym wymogiem jest, aby utrzymać dokładność aż do kilku krotności prądu znamionowego. Jeśli jest to wymagane, dokładność w stanach nieustalonych pasywnych przekładników prądowych małej mocy podczas usterki jest również określona w 5.6.1002.

Pasywne przekładniki prądowe małej mocy mają tylko wyjście analogowe (dla wyjścia cyfrowego lub dla technologii wykorzystujących dowolnego rodzaju aktywne podzespoły elektroniczne ma zastosowanie IEC 61869-8). Takie pasywne przekładniki prądowe małej mocy mogą zawierać wtórny kabel sygnałowy (kabel transmisyjny). Zasadę działania pasywnych przekładników prądowych małej mocy o pochodnym sygnale wyjściowym wykorzystujących cewki z rdzeniem powietrznym (cewki Rogowskiego) przedstawiono w Załączniku 10B natomiast zasadę działania cewek z rdzeniem ferromagnetycznym i zintegrowanym bocznikiem o proporcjonalnym sygnale wyjściowym przedstawiono w Załączniku 10C.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61869-10:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Przekładniki -- Część 10: Dodatkowe wymagania dotyczące pasywnych przekładników prądowych małej mocy
Data publikacji 12-07-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN IEC 61869-10:2018 [IDT], IEC 61869-10:2017 [IDT]
ICS 17.220.20