PN-EN 62271-110:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62271-110:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego

Zakres

Norma ma zastosowanie do wnętrzowych i napowietrznych wyłączników prądu przemiennego stosowanych w sieciach o napięciu powyżej 1000 V i częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz, przeznaczonych do łączenia prądów indukcyjnych. Norma dotyczy wyłączników, zgodnie z PN-EN 62271-100, które przeznaczone są do łączenia prądów wysokonapięciowych silników i dławików równoległych oraz styczników stosowanych do łączenia silników wysokiego napięcia. Łączenia nieobciążonych transformatorów nie są objęte niniejszą normą. Ze względu, że wymagania dotyczące zwarcia pobliskiego, załączania i wyłączania prądu przy niezgodności faz oraz łączenia prądów pojemnościowych nie mają zastosowania do wyłączników przeznaczonych do łączenia obciążenia indukcyjnego, zostały one w normie pominięte. Niniejsza norma powinna być stosowana w połączeniu z PN-EN 62271-100 i IEC 62271-1 (pierwsze wydanie, 2007 r.), do których norma się odwołuje. W celu ułatwienia, rozdziały i podrozdziały dotyczące odpowiadających sobie wymagań oznaczono taką samą numeracją jaka jest stosowana w PN-EN 62271-100 i IEC 62271-1. Dodatkowe podrozdziały oznaczono numerami od 101

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-110:2009 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego
Data publikacji 15-12-2009
Data wycofania 25-06-2013
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-110:2009 [IDT], IEC 62271-110:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-110:2007 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 62271-110:2013-06 - wersja angielska