PN-EN 62271-110:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62271-110:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego

Zakres

Norma ma zastosowanie do wnętrzowych i napowietrznych wyłączników prądu przemiennego stosowanych w sieciach o napięciu powyżej 1000 V i częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz, przeznaczonych do łączenia prądów indukcyjnych. Norma dotyczy wyłączników, zgodnie z PN-EN 62271-100, które przeznaczone są do łączenia prądów wysokonapięciowych silników i dławików równoległych oraz styczników stosowanych do łączenia silników wysokiego napięcia. Łączenia nieobciążonych transformatorów nie są objęte niniejszą normą. Ze względu, że wymagania dotyczące zwarcia pobliskiego, załączania i wyłączania prądu przy niezgodności faz oraz łączenia prądów pojemnościowych nie mają zastosowania do wyłączników przeznaczonych do łączenia obciążenia indukcyjnego, zostały one w normie pominięte

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-110:2007 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego
Data publikacji 14-03-2007
Data wycofania 15-12-2009
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-110:2005 [IDT], IEC 62271-110:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-110:2006 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 62271-110:2009 - wersja angielska