PN-EN 60079-6:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie olejowej "o"

Zakres

Opisano wymagania dotyczące budowy i badań urządzeń elektrycznych i ich komponentów wykonanych w obudowie typu "o", przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Podano wymagania dotyczące budowy urządzeń, przeprowadzania badań oraz znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-6:2007 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie olejowej "o"
Data publikacji 08-10-2007
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-6:2007 [IDT], IEC 60079-6:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50015:2003 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska