PN-EN ISO 16911-1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Manualne i automatyczne wyznaczanie prędkości i strumienia objętości w przewodach -- Część 1: Manualna metoda odniesienia

Zakres

W EN ISO 16911-1 opisano metodę okresowego określania prędkości osiowej i strumienia objętości gazu w emisyjnych przewodach i kominach. Metoda może być stosowana dla przewodów okrągłych i prostokątnych w miejscach pomiarowych spełniających wymagania normy EN 15259. Minimalne i maksymalne rozmiary przewodów są uwarunkowane względami praktycznymi dotyczącymi przyrządów pomiarowych opisanych w EN ISO 16911-1. EN ISO 16911-1 wymaga wykazania dla wszystkich pomiarów przepływu spójności metrologicznej z krajowymi lub międzynarodowymi wzorcami pierwotnymi. Dla metody, która ma być zastosowana jako standardowa metoda odniesienia, użytkownik musi wykazać, że jej charakterystyka pomiarowa jest taka sama lub lepsza w stosunku do kryteriów pomiarowych określonych w EN ISO 16911-1, oraz wyznaczyć i podać jej całkowitą niepewność wyrażoną dla poziomu ufności 95 %. Dla poszczególnych metod określonych w EN 16911-1 wyniki pomiarów mają różną niepewność z zakresu od 1 % do 10 % przy prędkości przepływu 20 m/s. Metody inne mogą być stosowane pod warunkiem, że użytkownik może wykazać równoważność danej metody w oparciu o zasady Specyfikacji Technicznej CEN/TS 14793.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16911-1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Manualne i automatyczne wyznaczanie prędkości i strumienia objętości w przewodach -- Część 1: Manualna metoda odniesienia
Data publikacji 01-07-2013
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN ISO 16911-1:2013 [IDT], ISO 16911-1:2013 [IDT]
ICS 13.040.40