PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-2:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem

Zakres

W rozdziale 11 umieszczono podrozdział dotyczący powtarzalności i podrozdział dotyczący odtwarzalności. Dodano załącznik A (informacyjny) dotyczący wyników badań międzylaboratoryjnych. W bibliografii dodano trzy nowe pozycje

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
Data publikacji 03-12-2004
Data wycofania 04-03-2022
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-2:1999/A1:2003 [IDT], ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-2:2022-03 - wersja angielska