PN-EN ISO 6888-2:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem

Zakres

Niniejszy dokument przedstawia horyzontalną metodę oznaczania liczby koagulazo-dodatnich gronkowców poprzez liczenie kolonii uzyskanych na stałej pożywce agarowej (pożywka z plazmą króliczą i fibrinogenem) po inkubacji w warunkach tlenowych w zakresie temperatury od 34°C do 38°C (patrz pozycja bibliograficzna [10]).
Niniejszy dokument dotyczy:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
— produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt,
— próbek pobranych ze środowiska produkcji oraz obrotu żywności i pasz,
— próbek z etapu produkcji pierwotnej.

Niniejsza metoda horyzontalna została pierwotnie opracowana do badania wszystkich próbek zaliczanych do łańcucha żywnościowego. Ze względu na dużą różnorodność w łańcuchu żywnościowym możliwe jest, że niniejsza metoda horyzontalna nie jest odpowiednia w każdym szczególe dla wszystkich produktów. Niemniej jednak, oczekuje się, że wymagane modyfikacje zostaną zminimalizowane, aby nie powodowały znaczących odstępstw od niniejszej metody horyzontalnej.
W oparciu o informacje dostępne w okresie publikacji niniejszego dokumentu, metoda ta nie jest uznawana za (w pełni) odpowiednią do badania produktów fermentowanych lub innych produktów zawierających mikroflorę technologiczną opartą na Staphylococcus spp. (np. S. xylosus) (takich jak sery wytwarzane z surowego mleka i niektóre surowe produkty mięsne), które mogą być zanieczyszczone przez:
— gronkowce tworzące nietypowe kolonie na podłożu agarowym Baird-Parker;
— mikroflora stanowiąca tło (specyficzna dla produktu), która może utrudniać obserwację poszukiwanych kolonii.
Niemniej jednak, zarówno ISO 6888-1, jak i niniejszy dokument mają równoważny status.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-2:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
Data publikacji 04-03-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-2:2021 [IDT], ISO 6888-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6888-2:2001 - wersja polska, PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 - wersja polska
ICS 07.100.30