PN-O-79551:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-O-79551-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Opakowania jednostkowe metalowe -- Puszki do artykułów żywnościowych konserwowych -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano podziały: w zależności od użytej do wykonania blachy - na 2 grupy, w zależności od konstrukcji - na 2 typy, w zależności od sposobu wykończenia powierzchni - na 4 odmiany. Opisano sposób budowy oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: materiałów, powierzchni puszek i wieczek, kształtu i wymiarów, powłok lakierowych i litograficznych, uszczelek, wykonania, pakowania, przechowywania, transportu. Podano sposób znakowania opakowań transportowych. Przedstawiono program badań i opisano metody badań. Zawarto opis systemu kodowania punktowego puszek konserwowych oraz wzorce przebarwień siarczkowych pod powłoką lakierową

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-O-79551:1984 - wersja polska
Tytuł Opakowania jednostkowe metalowe -- Puszki do artykułów żywnościowych konserwowych -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 21-09-1984
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 135, Opakowań Metalowych i Zamknięć
Zastępuje PN-O-79551:1967 - wersja polska
ICS 55.120, 67.250
Zastąpiona przez PN-O-79551-1:1997 - wersja polska