PN-EN ISO 17100:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące zasadniczych procesów, zasobów i innych czynników niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami.
Wdrożenie niniejszej Normy Międzynarodowej umożliwia także dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP) wykazanie, że konkretna usługa tłumaczeniowa jest zgodna z Normą Międzynarodową oraz że posiada on odpowiednie zasoby i stosuje procesy umożliwiające mu świadczenie usługi tłumaczeniowej, która będzie zgodna ze specyfikacjami klienta oraz innymi odpowiednimi specyfikacjami.
Inne odpowiednie specyfikacje obejmują te przekazane przez klienta, przez samego TSP oraz kodeksy branżowe, podręczniki najlepszych praktyk lub przepisy prawa.
Surowy produkt tłumaczenia maszynowego poddany postedycji nie jest objęty zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do usług tłumaczenia ustnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17100:2015-06 - wersja polska
Tytuł Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych
Data publikacji 10-11-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza EN ISO 17100:2015 [IDT], ISO 17100:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15038:2006 - wersja polska
ICS 03.080.20, 01.020