PN-EN 15549:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15549:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Jakość powietrza -- Standardowa metoda oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu atmosferycznym

Zakres

Podano metodę oznaczania benzo(a)pirenu B[a]P w powietrzu atmosferycznym, która - zgodnie z dyrektywami: 96/62/EC i 2004/107/EC - może być metodą referencyjną. Metodyka obejmuje 24 h pobieranie próbek pyłu PM10 z B[a]P, ekstrakcję próbek oraz analizę metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD) lub metodą chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii masowej (GC/MS). Metodę stosuje się w zakresie stężeń B(a)P od ok. 0,05 ng/m3 do ok. 20 ng/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15549:2008 - wersja angielska
Tytuł Jakość powietrza -- Standardowa metoda oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu atmosferycznym
Data publikacji 25-06-2008
Data wycofania 28-01-2011
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 15549:2008 [IDT]
Zastępuje PN-Z-04240-1:1996 - wersja polska
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 15549:2011 - wersja polska