PN-Z-04240-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15549:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Pobierając 30-minutową lub całodobową próbkę powietrza, zatrzymuje się pył zawieszony na sączku z włókniny szklanej. Benzo(a)piren izoluje się z pyłu za pomocą ekstrakcji mieszaniną benzenu z metanolem lub chlorku metylenu z metanolem. Ekstrakt oczyszcza się metodą kolumnowej chromatografii cieczowej i analizuje metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem detektora UV lub fluorescencyjnego. W analizie stosuje się technikę wzorca wewnętrznego. Oznaczalność dla detektora UV wynosi 0,3 ng benzo(a)pirenu w 1 m3 powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04240-1:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 25-06-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 15549:2008 - wersja angielska