PN-ISO 704:2012 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Działalność terminologiczna -- Zasady i metody

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono podstawowe zasady i metody opracowywania i zestawiania terminologii zarówno w ramach działalności normalizacyjnej, jak i poza nią, oraz opisano powiązania między obiektami, pojęciami i ich reprezentacjami terminologicznymi. Ustalono także ogólne zasady tworzenia terminów i nazw oraz formułowania definicji. Pełne zrozumienie tych zasad wymaga pewnej podstawowej wiedzy z zakresu działalności terminologicznej. Przedstawione zasady są natury ogólnej; niniejsza norma może znaleźć zastosowanie w działalności terminologicznej w nauce, technice, przemyśle, administracji i innych dziedzinach. Niniejsza norma nie określa procedur odnoszących się do układu międzynarodowych norm terminologicznych, których dotyczy ISO 10241. Podano 6 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 704:2012/Ap1:2014-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 704:2012 - wersja polska
Tytuł Działalność terminologiczna -- Zasady i metody
Data publikacji 04-01-2012
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza ISO 704:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 704:2005 - wersja polska
ICS 01.020
Elementy dodatkowe PN-ISO 704:2012/Ap1:2014-03P