PN-EN 15368+A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

Podano definicje i wymagania dotyczące rodzajów i właściwości spoiwa hydraulicznego do konstrukcji, takie jak wymagania dotyczące konsystencji, ponadto określono klasy wytrzymałości, wymagania mechaniczne, fizyczne i chemiczne oraz kryteria zgodności. Podano niezbędne wymagania dotyczące trwałości. Rozszerzono postanowienia EN 15368:2008 włączając Załacznik (informacyjny) ZA, rozdziały dotyczące postanowień dyrektywy UE Wyroby budowlane

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15368+A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 29-07-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 15368:2008+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15368:2009 - wersja polska
ICS 91.100.50