PN-EN 845-1+A1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące kotew, listew kotwiących, wieszaków i wsporników do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz do łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, wliczając w to ściany, stropy, belki i słupy. Gdy łączniki lub klamry są dostarczone lub określone jako część elementów uzupełniających, wymagania zawierające wymagania właściwości użytkowych stosuje się w odniesieniu do całego wyrobu. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
a) łączników i klamer innych niż będące częścią wyrobów dodatkowych;
b) ściennych wieszaków kątowych;
c) marek stalowych do łączenia z istniejącą ścianą;
d) wyrobów wykonanych z innych materiałów niż:
1) austenityczna stal nierdzewna (stop molibdenowo-chromowo-niklowy lub stop chromoniklowy);
2) austenityczna ferrytyczna stal nierdzewna;
3) ferrytyczna stal nierdzewna;
4) miedź;
5) brąz fosforowy;
6) brąz aluminiowy;
7) stal cynkowana z powłoką organiczną lub bez takiej powłoki;
8) polipropylen;
9) poliamid (tylko do zatyczek ekspansywnych).
UWAGA: Właściwości użytkowych odporności ogniowej podanych tu wyrobów nie można oceniać niezależnie od elementu murowego, którego są częścią składową, z tego powodu nie wchodzi w zakres niniejszej części Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 845-1+A1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki
Data publikacji 04-10-2016
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 845-1:2013+A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 845-1:2013-11 - wersja angielska
ICS 91.060.10, 91.080.30