PN-EN ISO 19650-5:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 5: Podejście do zarządzania informacjami zorientowane na bezpieczeństwo

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady i wymagania dotyczące zarządzania informacjami zorientowanego na bezpieczeństwo na etapie zaawansowania opisanym jako „modelowanie informacji o budynku (BIM) zgodnie z serią ISO 19650” oraz zgodnie z definicją w ISO 19650-1, a także ukierunkowane zarządzanie wrażliwymi informacjami, które są uzyskiwane, tworzone, przetwarzane i przechowywane jako część lub w związku z dowolną inną inicjatywą, projektem, zasobem, wyrobem lub usługą. Zajmuje się czynnościami niezbędnymi do stworzenia i rozwijania właściwego i proporcjonalnego sposobu bezpiecznego działania w organizacjach z dostępem do odpowiednich informacji, w tym potrzeby monitorowania i kontrolowania zgodności. Przedstawione podejście ma zastosowanie przez cały cykl życia przedsięwzięcia, projektu, zasobu, wyrobu lub usługi, niezależnie od tego, czy jest planowane, czy istniejące, w przypadku gdy wrażliwe informacje są uzyskiwane, tworzone, przetwarzane i / lub przechowywane. Niniejszy dokument jest przeznaczony do użytku przez dowolną organizację zaangażowaną w wykorzystanie inżynierii cyfrowej i powiązanych technologii przy tworzeniu, projektowaniu, budowie, produkcji, eksploatacji, zarządzaniu, modyfikacji, ulepszaniu, rozbiórce i / lub recyklingu zasobów lub wyrobów, a także świadczenie usług w środowisku zabudowanym. Będzie to również interesujące i istotne dla tych organizacji, które chcą chronić swoje informacje handlowe, dane osobowe i własność intelektualną.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 19650-5:2021-01/Ap1:2023-01E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 19650-5:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 5: Podejście do zarządzania informacjami zorientowane na bezpieczeństwo
Data publikacji 12-01-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 19650-5:2020 [IDT], ISO 19650-5:2020 [IDT]
ICS 91.010.01, 35.240.67
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 19650-5:2021-01/Ap1:2023-01E